No upcoming events at the moment

Om utstillingen

Velkommen til vernissage 18. juni kl 12:00 til 16:00

Denne utstillingen åpner lørdag 18 juni. Vernissage fra kl 12:00 til kl 16:00

 

Her ønsker jeg å ta dere med på en reise i følelser og enkeltmenneskers historier. Deres emosjonelle nederlag og seiere, og hvordan vi enkelte ganger forsøker å skjule og kamuflere den emosjonelle bagasjen vi alle bærer med oss, bevisst eller ubevisst. Inspirasjonen bak maleriene i denne utstillingen er i hovedsak basert på relasjoner mellom mennesker. Jeg finner uendelig med inspirasjon i det brede følelsesmessige spekteret og kompleksiteten til visse mennesker og deres møte med omverdenen. Hver og en betrakter verden på sin egen unike måte og bærer på mange følelser under fasaden. Jeg forsøker så godt jeg kan å gi et uttrykk for hva som skjuler seg bak denne fasaden, i en kreativ verden der alle følelser er like gyldige og betydningsfulle.  Jeg håper å kunne vise dere et bredt spekter av følelser med et fokus på det å kunne tillate seg selv å være sårbar. 

 

Velkommen skal dere være!

 

PS: Utstillingen varer til og med lørdag 2. Juli kl 14:00